Kunst

Vi tilbyr Norges bredeste utvalg i kunstfag og spesialverksteder på videregående skole. Få kompetanse innen kunstfagene, samtidig som du stiller sterkt rustet til høyere utdanning.

Oppstart

19. august 2024

Studiested

St. Olavs gate 4, 0165 Oslo

Pris

Skoleåret 2024/2025 28.035,- /år NOK 2.803,50- pr. måned i månedene august t.o.m. mai

Opptakskrav

Alle elever i 10. klasse kan søke. Det er også anledning for elever å søke overflytning fra andre videregående skoler. På lik linje med alle andre videregående skoler, skjer inntaket kun på grunnlag av vitnemål fra 10. klasse.

Med forbehold om endringer

Har du lyst til å:

lære en rekke ulike maleteknikker og tegneteknikker?

arbeide i grafikkverkstedet med etsninger, koldnål og fotopolymer?

lære deg å bruke kalligrafi som kunstnerisk uttrykk?

få fordypning i kunsthistorie gjennom alle tre årene?

arbeide med levende modell både i anatomi-undervisningen, portrettmaleri, kroki og skulptur?

arbeide i bokbinderiet med ulike innbindingsteknikker og Artists Books?

lære å arbeide i mørkerom med dine egne analoge fotografier?

Tror du kunstlinjen kan være noe for deg? Søk i dag!

Få generell studiekompetanse mens du får en bred innføring i kunst-, håndverks- og formgivningsfagene.

Hør fra våre elever:

Asia – del 1

Asia – del 2

Asia – del 3

Hva er kunstlinjen?

Kunstlinjen er Norges mest unike kunstutdanningstilbud på videregående nivå. Ingen andre videregående skoler kan tilby et like bredt utvalg i kunstfag og spesialverksteder. Alle skolens kunstlærere har spisskompetanse innen sitt fagfelt.

Kunstlinjen tilbyr en bred innføring i kunst-, håndverks- og formgivningsfagene. Vi underviser i tegning, maling, fargelære, grafikk, trearbeid, kalligrafi, bokbinding, digital billedbehandling, steinhugging, leire, tekstiltrykk og tverrfaglige prosjekter med scenografi og eurytmi.

Kunsthistorie er et viktig fag på kunstlinjen, og som eneste skole på videregående nivå gir vi undervisning i faget gjennom alle tre årene.

Hvordan undervises det?

Periodeundervisning med fokus på fordypning, klassisk skolering og utvikling av eget kunstnerisk uttrykk. Individuell oppfølging vektlegges.

Fokus på sammenheng mellom de ulike fagene, både i tverrfaglige prosjekter, men også hvordan fagene henger sammen i den kunstneriske progresjonen i løpet av de tre årene. Skolen har svært engasjerte lærere med spisskompetanse i fagene de underviser i.

Hvilke kvalifikasjoner får du?

Kunstlinjen er en studiespesialiserende linje, som etter fullført løp gir generell studiekompetanse på lik linje med offentlig skole.

Under finner du informasjon om de ulike fagene.

Fagoversikt

Ingen andre videregående skoler i Norge kan tilby et like bredt utvalg i kunstfag og spesialverksteder. Våre elever utvikler høy kompetanse innen kunstfagene og forlater skolen godt forberedt for høyere utdanning, uavhengig av hvilken vei de velger å forfølge etter videregående.

Tegning

I tegning får du innføring i grunnleggende tegneferdigheter og blir kjent med forskjellige redskaper og materialer. Gjennom tegneøvelser skjerpes din observasjonsevne. I tegning vil du arbeide med frihåndstegning, akttegning, grafikk (høytrykk og dyptrykk), kalligrafi og teknisk tegning. Du vil få innsikt i menneskekroppens anatomi som et godt grunnlag for figurtegning. Du vil også arbeide med abstraksjon og stilisering. Gjennom teknisk tegning vil du utvikle din romforståelse gjennom øvelser i projeksjonstegning og perspektivkonstruksjon. Undervisningen i kalligrafi gir deg en innføring i grunnleggende skriftforming, ulike verktøy og muligheter i skriftfaget. Du får en utvidet forståelse for det latinske alfabetets historie og utvikling, og et innblikk i kalligrafisk kunst. I bokbinding arbeider du i skolens bokbinderverksted hvor du lærer ulike innbindingsteknikker gjennom flere bokprosjekter.

Farge

I faget farge arbeider du med forskjellige maleteknikker, tekstiltrykkteknikker og du får en grunninnføring i Photoshop. I malersalen vil du utforske ulike maleriske uttrykk og arbeide med akvarell, tempera og olje. På skolens tekstiltrykkverksted vil du arbeide med forskjellige tekstiltrykkteknikker som blokktrykk, sjablongtrykk og silketrykk.

Form

I formverkstedet vil du i løpet av de tre årene arbeide med forskjellige materialer, teknikker og redskaper innenfor skulptur og relieff. Du arbeider både med leire og gips og får en innføring i steinhugging.

Form 2

(De elevene som mangler 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen har ikke Form 2 men språkfag)

Fagene foto, skulptur i betong, trearbeid og samtidskunst ligger under faget Form 2. Du fordyper deg og utvikler nye ferdigheter innenfor formgivning som samspill eller dialog mellom former og deres plassering i rommet, installasjoner, 3D datagrafikk og foto. Målet er å gi eleven en utvidet forståelse for formgivning basert på både kjente og nye materialer og teknikker.

Oversikt over timetall

Last ned oversikt over timeantall 

1/3

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg, ta kontakt med oss og spør oss om det du lurer på?