Skolepenger

Skolepengene reguleres av bestemmelsene i Privatskoleloven av 4. juli 2003 nr. 84 og forskrift gitt i medhold av denne. Skolen må derfor ta forbehold om at skolepengene vil bli endret dersom endringer i Privatskoleloven eller forskriftene påvirker skolepengene eller skolens økonomi i vesentlig grad.

Skolepengene utgjør for skoleåret 2024/2025:

Studiespes. med realfag NOK 30.045,- /år
NOK 3.004,50 pr. måned i månedene august t.o.m. mai

Studiespes. med humanistiske fag NOK 30.045,- /år
NOK 3.004,50 pr. måned i månedene august t.o.m. mai

Musikk NOK 37.395,- /år
NOK 3.739,50 pr.måned i månedene august t.o.m. mai

Media NOK 29.538,- /år
NOK 2.953,80 pr. måned i månedene august t.o.m. mai

Kunst NOK 28.035,- /år
NOK 2.803,50 pr. måned i månedene august t.o.m. mai

Når betales skolepengene?

Det betales skolepenger i 10 måneder hvert skoleår. Skolen fakturerer skolepengene månedlig med forfall den 20. i hver måned. Ved manglende betaling vil det bli beregnet forsinkelsesrenter og eventuelle gebyr ved purring og inkasso.

Eleven og foresatte er solidarisk ansvarlig for betaling av skolepenger.

Avbrudd i skolegangen / oppsigelse

Dersom eleven ønsker å avslutte skolegangen eller si opp skoleplassen ved skolen, må dette meldes skriftlig til skolen innen skolestart for høstsemesteret og 1. januar for vårsemesteret. 

Sies plassen opp i løpet av skoleåret vil det bli krevet betaling ut måneden samt påfølgende to måneder. Dersom eleven er under 18 år, må foresatte signere oppsigelsen.

Statens lånekasse for utdanning

Eleven kan søke om stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning. For å søke støtte må eleven gå til www.lanekassen.no

For å logge inn brukes MinID, som er en felles pålogging for offentlige tjenester på nett. Det er en fordel om eleven så tidlig som mulig registrerer seg som bruker av MinID.

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.