Studiespes. HUM

med samfunnsfag, historie, engelsk og litteratur

oppstart

Oppstart

21. august 2023

pin

Studiested

St. Olavs gate 4, 0165 Oslo

pris

Pris

Skoleåret 2023/2024 27.855,- /år NOK 2.785,50 pr. måned i månedene august t.o.m. mai

Opptakskrav

Opptakskrav

Alle elever i 10. klasse kan søke. Det er også anledning for elever å søke overflytning fra andre videregående skoler. På lik linje med alle andre videregående skoler, skjer inntaket kun på grunnlag av vitnemål fra 10. klasse.

Med forbehold om endringer

Har du lyst til å:

fordype deg i litteratur, samfunnsfag eller historie?

studere engelsk over 3 år?

møte dyktige lærere som er eksperter innen sine fagfelt?

treffe kjente forfattere og forskere fra universiteter og høyskoler?

lære kritisk tenkning og faglig refleksjon?

dra på studietur til utlandet?

avslutte skolegangen med å skrive en større fordypningsoppgave innen det fagområdet du er mest interessert i?

møte andre som brenner for de samme fagene som deg?

Tror du studiespesialiserende kan være noe for deg? Søk i dag!

Vår linje er for deg som er interessert i å forstå samfunnet rundt deg, og som liker å diskutere samfunnsaktuelle spørsmål muntlig og skriftlig.

Hør fra våre elever:

Anna – del 1

Anna – del 2

Hvem er vi?

 • Vi er studiespesialisering med samfunnsfag, historie, engelsk og litteratur
 • Hos oss får du fordype deg i humanistiske fag (språk, historie og samfunnsfag), og vi bruker derfor også kortformen humanist (om vår linje)

Hvorfor tilbyr vi denne linjen?

Er du nysgjerrig og engasjert, og ønsker å forstå mer av hvordan litteratur, språk, historie og samfunnsstrukturer påvirker oss og tiden vi lever i, så er dette linjen for deg. 

Hva gir denne linjen deg?

 • Alle får engelsk som programfag, i tillegg kan du også velge å fordype deg i litteratur, historie eller samfunnsfag.
 • Våre elever går ut med høy kompetanse innen både fellesfagene og linjefagene, og er derfor godt rustet til høyere utdanning. 
 • Flere av våre elever har vunnet priser i «Unge forskere» (Norges forskningsråd).
 • Vi drar på studietur i Vg2.
 • Fagene våre utvikler din kritiske sans og forbedrer din evne til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig.
 • I tillegg til linjefagene har du ukentlige timer i kunst og håndverk.
  (Trearbeid, tekstil, tegning, eurytmi, bokbinding og kalligrafi.)

1/6

Hvordan undervises det?

 • Gjennom engasjerte og temabaserte foredrag, åpen dialog, selvstendig fordypning, og oppgaveløsning.
 • I vg2 og vg3 kan du velge å fordype deg i det faget som interesserer deg mest av historie, litteratur og samfunnsfag.
 • I vg3 får du skrive en større oppgave om et tema som du virkelig interesserer for.

Hvilke kvalifikasjoner får du?

 • Generell studiekompetanse.
 • Redskap til å forstå verden, samfunnet og deg selv bedre.
 • Du får utviklet din tekstkompetanse og evnen til å ta ordet i formelle og uformelle sammenhenger.
 • Du får et godt grunnlag for videre studier på høgskoler eller universitet.

Fagoversikt

Engelsk

I programfaget engelsk jobber vi med engelsk språk, kultur, litteratur, historie og politikk. Vi har fokus på de språklige, historiske og kulturelle forholdene i Storbritannia og USA. I tillegg fordyper vi oss i engelskspråklig litteratur fra Shakespeare til samtiden. I vg3 vil du studere postkolonial teori og postkolonial litteratur fra den engelskspråklige verden.

Historie

Historie har en sentral rolle i humanistiske fag. Faget skal gi deg en bedre forståelse av utviklingen i ulike samfunn og kulturer. Det legges vekt på de periodene i historien hvor det skjer store sprang og noe nytt oppstår. Du vil få bred kunnskap om europeisk historie, sett i et globalt perspektiv. Fagplanen gir deg fordypning i nyere og eldre historie i tillegg til religionshistorie og arkitekturhistorie.

Litteratur

I litteraturfaget vil du jobbe med litteraturvitenskap, kreativ skriving og leserollen. Vi fokuserer på hva som skaper en god tekst, de formelle strukturene i teksten og hvordan teksten gir et bilde av tiden og samfunnet den ble skrevet i. Du vil lære å analysere forskjellige litterære verk og få en forståelse av de litteraturtekniske virkemidlene. Vi eksperimenterer også med forskjellige tekstsjangere.

Samfunnsfag

I samfunnsfag er målet at du skal forstå mer av den sosiale og politiske verden. Vi har fokus på oppbyggingen av nasjonalstaten og sentrale strukturer i verdenssamfunnet. Lærerern er sentral i formidlingen av fagstoffet og legger vekt på god dialog med elevene.

Oversikt over timetall

Last ned oversikt over timeantall 

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg, ta kontakt med oss og spør oss om det du lurer på?