Fravær / innlogging

Alt fravær skal varsles med melding i IST fraværsmodulen.

Klasserom

Elever over 18 år melder inn fravær selv.

Foresatte for elever under 18 år ved Oslo by steinerskole kan få tilgang til informasjon om elevens skolegang. Fravær, tilstedeværelse, anmerkninger og varsler om nedsatt vurdering i orden eller oppførsel er ting foresatte kan sjekke gjennom skolens elektroniske fraværssystem. Foresatte skal melde inn fravær via fraværsmodulen i IST Skoleadministrasjon.

For å logge inn gjør du følgende:

  • Innlogging skjer via: http://obs.no.ist.com/guardian 
  • Velg språk og deretter logg inn via id-porten.
  • Når du er inne i IST kan du velge eleven eller deg selv.
  • Dersom du klikker på ditt eget navn, kan du oppdatere dine egne personopplysninger. Vi anbefaler alle å sjekke at alt er korrekt.
  • På elevens profil kan du se karakterer, fravær og timeplan. Her melder du inn fravær for eleven.

Hvis foresatte ikke har klart å gi beskjed om fravær på forhånd, må eleven melde fra til kontaktlærer så snart som mulig. Ved sykdom over lengre tid, se ordensreglementet § 2-7 a og § 2-8.

Når eleven har fylt 18 år, har ikke foresatte lenger tilgang til elevens fravær og vurderinger, da vil de foresatte automatisk miste tilgangen i IST. Dette kan dessverre ikke overstyres.

Dersom du ikke får tilgang til systemet, ta kontakt med skolen på e-post til info@byskolen.no eller på telefon 22868460.

Her er info fra IST om hvordan elever skal føre fravær og se merknader. For elever under 18 år så er dette måten de får meldt inn eget fravær (se bilder). Dere kan også se merknader her.

IST startsiden

Deretter velger du «boken» (Mine data) for å se merknader/fravær:

IST - mine data

Dere som er over 18 år skal klikke på menyen «fravær» og ikke «timeplan», og da får de frem følgende:

Registrering av fravær for de som er over 18 år

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.