Skolehelsetjenesten

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på. Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Helsesykepleier har videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid samt kognitiv atferdsterapi.

FAU

  • er kontaktleddet mellom foreldrene og skolen.
  • består av to foreldrerepresentanter fra hver klasse på skolen.
  • skal sørge for at spørsmål og informasjon fra hjemmene kommer frem til skolen og vice versa.
  • representantene har ansvar for å videreføre eventuelle saker til FAU, har møteplikt på FAU-møtene og refererer saker fra møtene videre til klassens foreldre.
  • velger 3 representanter og 1 vara til skolens styre.
  • møter 1-2 ganger per semester.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises ungdom videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), voksenpsykiatrien(DPS), NAV og barnevernet.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Bydel St Hanshaugen har ansatt elevterapeuter som et supplement i skolehelsetjenesten. Der helsesykepleier ser at elevens plager er av slik kompleksitet eller varighet kan helsesykepleier samarbeide/henvise til elevterapeut.

En elevterapeut er en fagperson med psykisk helsefaglig bakgrunn, som innehar kompetanse til å bistå barn, ungdom og unge voksne med psykiske utfordringer og vansker i form av støttesamtaler, og/eller en tidsavgrenset terapi.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).

Les mer om Skolehelsetjenesten på Oslo kommunes sider. 

Helsesykepleier:

Kristin Tronstad

Mobil: 982 65 313

E-post: kristin.tronstad@bsh.oslo.kommune.no

Helsesykepleier er på skolen onsdag og torsdag. Hun kan treffes mellom kl. 09.00 og kl. 14.30 på rom 125.

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.