Media

Medie- og kommunikasjonsfaget er stort, og gir deg mange muligheter. Utvikle ditt kunsteriske talent mens du finner ut hva du er best til. 

oppstrt

Oppstart

22. august 2022

pin

Studiested

St. Olavs gate 4, 0165 Oslo

pris

Pris

Skoleåret 2022/2023 24.450,- NOK 2.445,- pr. måned i månedene august t.o.m. mai

opptakskrav

Opptakskrav

Alle elever i 10. klasse kan søke. Det er også anledning for elever å søke overflytning fra andre videregående skoler. På lik linje med alle andre videregående skoler, skjer inntaket kun på grunnlag av vitnemål fra 10. klasse.

Med forbehold om endringer

Har du lyst til å:

kunne lage dine egne kortfilmer, animasjoner, din egen logo, 3D-design, spilldesign og musikkvideo, skrive storyboard, lage din egen nettside og mye mer?

få veiledning av lærere med erfaring fra mediebransjen?

arbeide med profesjonelt utstyr og den nyeste programvaren?

arbeide med foto både digitalt, og analogt ved å fremkalle bildene i mørkerom?

jobbe med bransjeoppdrag for artister og selskaper?

reise til Berlin og arbeide med media sammen med proffe, lokale fagfolk?

ha muligheten til å lære hvordan man lager en klassisk Hollywood-produksjon?

lære deg å skrive som en ekte journalist?

Er svaret «Ja» – da er medialinjen noe for deg!

Her kan du fordype deg i ulike fagretninger under medier og kommunikasjon, men også få generell studiekompetanse.

Hva er medier og kommunikasjon?

Hvorfor tilbyr vi denne linjen?

Medieverden i dag krever at du kan litt om det meste. Det er fokus på at du skal ha et særegent uttrykk. Derfor er vi nøye med at du skal få relevante grunnleggende ferdigheter og få god kjennskap til forskjellige teknikker, verktøy og dataprogrammer som kan være gode verktøy i en medieverden i rask endring.

Vi ønsker å gi deg muligheten til å jobbe analytisk og praktisk med. Her jobber du med bl.a. film, animasjon, grafisk design, webdesign, foto og tekstproduksjon. Du vil få kunnskap og mulighet til å videreutvikle dine evner til å arbeide kreativt, både selvstendig og i samarbeid med medelever innenfor medie- og kommunikasjonssektoren.

Vi ønsker å gi elevene på medialinjen muligheten til å fordype seg grundig i de ulike emnene som blir undervist. Vi arbeider i stor grad i 3 eller 6 ukers perioder og har gjerne en praktisk tilnærming til faget.

Hva gir medialinjen deg?

Du får utvikle ditt kunstneriske talent, og får mulighet til å fordype deg innen de forskjellige fagretningene og selv finne ut hva du er best til. Vi hjelper deg med å finne den gode følelsen av å mestre ditt fag.

Medie- og kommunikasjonsfaget er stort og gir deg mange muligheter. Når du får jobbe med spennende oppgaver innen film, foto, journalistikk, design, trykk, 3D og mye annet vil du stå klar for de store utfordringene som møter deg etter videregående.

Medie- og kommunikasjonsfaget er stort og gir deg mange muligheter enten du ønsker å gå videre innen mediefag eller velger en annen yrkesretning. Når du får jobbe med spennende oppgaver innen film, foto, journalistikk, design, trykk, 3D og mye annet, vil du stå klar for de fleste store utfordringene som møter deg i studiesammenheng eller i yrkeslivet .

Medier og kommunikasjon gir deg inngående kjennskap til de ulike programfagene Medier i perspektiv, Tekst, Grafisk produksjon, Foto og Film. Vi bruker byen aktivt i vår formidling og gjør deg godt kjent med aktuelle kulturtilbud.

Medier og kommunikasjon er en studieforberedende linje som gir generell studiekompetanse.

1/3

Hvordan undervises det?

Vi har det nyeste tekniske utstyret: Kraftige PCer med mulighet for videoredigering, 4K-kameraer, lamper og studiolys, digitale og analoge kameraer, og storformat fotoprinter. Vi holder oss oppdatert på digitale medier, og bruker dem daglig i undervisningen.

I tillegg til å arbeide digitalt jobber du også mye praktisk i fag som boktrykk, produktdesign, animasjon, kalligrafi og typografi, studiofotografering og fremkalling i mørkerom.

Små elevgrupper i de praktiske fagene gir oss mulighet til personlig oppfølging av hver enkelt elev. Du møter dyktige lærere som kjenner til bransjen, de fleste er aktive i medieverden og vet hva som kreves.

Hvilke kvalifikasjoner får du?

Du kan planlegge ditt eget prosjekt og gjennomføre det i alle ledd, selvstendig eller som del av et team.

Du får kjennskap til dramaturgi og kreativ skriving, kan lage tekster innenfor forskjellige sjangre og tegne ditt eget storyboard.

Du lærer å betjene analogt og digitalt speilreflekskamera og 4K-videokamera.

Du får god kunnskap om dataprogrammer som brukes i bransjen, som for eksempel Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, og Blender.

Du lærer om animasjon i 2D og 3D, og om programmering og design av websider.

Du får kunnskap om journalistikk, medier og samfunn, analyse og virkemidler, og om film- og mediehistorie.

Medier- og kommunikasjonslinjen er en studieforberedende linje.

Fagoversikt

Medier i perspektiv

I faget medier i perspektiv vil du oppøve kritisk refleksjon og kreativt idéarbeid knyttet til det spennende og aktuelle mediesamfunnet som omgir oss.

Gjennom egen tekstproduksjon og læring i presentasjonskunst vil du jobbe med konkrete oppgaver knyttet til kommunikasjon. Faget utvikler selvstendige vurderinger og meninger og kreativt idéarbeid om bilde og tekst. Du vil oppøve skriftlige og språklige ferdigheter og videreutvikle historier i digitale og analoge medier gjennom å løse konkrete oppgaver.

Grafisk produksjon

I faget grafisk produksjon arbeider du praktisk med utvikling av ideer og bevisstgjøring rundt de kunstneriske og tekniske virkemidlene som man kan benytte seg av i visuell kommunikasjon. Vi arbeider med både papirbaserte og digitale medier, og fokuserer på typografi og redaksjonell design, så vel som informasjonsdesign og spilldesign. Det arbeides med relevant programvare for å kunne behandle tekst, bilde og data hver for seg og sammen. Du vil jobbe både digitalt og analogt i fine verksteder med godt utstyr.

Film

I film lærer du å bruke filmmediet for å fortelle en historie. Uansett om det er kortfilm, animasjon, musikkvideo eller reklamefilm lærer du deg å bruke tekniske og praktiske virkemidler for å kunne formidle det budskapet du ønsker. Du lærer deg å planlegge opptak, jobbe på filmsett, og redigere film og lyd med profesjonell programvare. Du lærer å beherske profesjonelt 4K-kamera.

Foto

I fotofaget lærer du hvordan du kan formidle et budskap gjennom bilder. Du blir kjent med ulike fotografer og deres særpreg. Flere sjangre er representert, som gatefoto, kunstfoto, mote og reklame. Du begynner med analogt speilreflekskamera og fremkaller svarthvitt-bilder i mørkerom, for så å gå over til digitalt kamera og jobbe med etterarbeid i Photoshop.

Tekst

Faget tekst er grunnpilaren i all medieproduksjon. Alt starter med en idé, som skrives ned i en tekst. I faget tekst får du kjennskap til dramaturgi og hvordan fortelle en historie på ulike måter. Du får jobbe med filmmanus, journalistikk og kreativ skriving.

Oversikt over timetall

Last ned oversikt over timeantall  

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg, ta kontakt med oss og spør oss om det du lurer på?