FAU

Foreldrenes Arbeidsutvalg

FAU

  • er kontaktleddet mellom foreldrene og skolen.
  • består av to foreldrerepresentanter fra hver klasse på skolen.
  • skal sørge for at spørsmål og informasjon fra hjemmene kommer frem til skolen og vice versa.
  • representantene har ansvar for å videreføre eventuelle saker til FAU, har møteplikt på FAU-møtene og refererer saker fra møtene videre til klassens foreldre.
  • velger 3 representanter og 1 vara til skolens styre.
  • møter 1-2 ganger per semester.

Leder FAU:

Ivar Örn Sverrisson
ivar.sverrisson@gmail.com

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.