På vei mot totalitær skolepolitikk?

Forslaget til statsbudsjett 2023 viser i all sin tydelighet dagens regjerings varslede kursforandring i forhold til friskolene. Kunnskapsministerens retorikk har vært tydelig fra dag én. Friskolene skal begrenses, fellesskolen skal styrkes.

Forslaget til statsbudsjett 2023 viser i all sin tydelighet dagens regjerings varslede kursforandring i forhold til friskolene. Kunnskapsministerens retorikk har vært tydelig fra dag én. Friskolene skal begrenses, fellesskolen skal styrkes. 

I full fart ble friskoleloven omdøpt til privatskoleloven. Under motto om »å rydde opp i ulike tilskuddsordningen» foreslår regjeringen å redusere, fjerne, særtilskudd til flere private videregående skoler (toppidretts- og bibelskoler, og tre skoler med rene musikklinjer). 

Regjeringen har tidligere kommunisert at deres ønske er å begrense skoler med en kommersiell profil, men skoler med ideologiske og godkjent alternative pedagogikk som representerer et supplement til det offentlige tilbudet, var fortsatt ønsket. Det er derfor overraskende at de første innsparingstiltakene berører slike skoler.
Problematisk er også at T. Brennas argumentasjon og begrunnelser er til dels feilaktig og misvisende. At noen skoler har fått ubegrunnet særtilskudd eller bonusordninger er feil. Det er faktisk Stortinget, ikke Solberg regjering, som i 2001 har godkjent dette særtilskuddet. 

Det er viktig å understreke at definisjon for dette tilskuddet er, «likebehandlingstilskudd» og at formålet er å likebehandle de tre private skolene med rene musikklinjer med de offentlige skoler. Det er altså ingen bonus. Som rene musikklinjer representere Kongsberg, Vennesla og Oslo by steinerskole et reelt supplement som ikke finnes i det offentlige skoletilbudet. De skaper derfor ingen konkurranse til det offentlige tilbudet.

Det er en selvfølge at enhver regjeringens oppgave er å ivareta fellesskolen, men T. Brennas retorikk og planer kan ikke oppfattes som noe annet enn et korstog mot de private skolene. Det er for øvrig per i dag ikke dokumentert at private skoler og fritt skolevalg svekker fellesskolen i Norge. Hva den offentlige skole ikke får realisert på grunn av privatskolene er ikke basert på fakta dokumentasjon på, påstanden er kun politisk ideologi.

Det burde ikke være en overraskelse at forslaget til statsbudsjettet, ved siden av de ekstra høye strømutgifter som private skolene ikke får støtte for, svekker driften av veletablerte og velfungerende skoler. Kunnskapsministerens «ryddejobb» får med andre ord alvorlige konsekvenser for elever og ansatte på de berørte skolene.
En slik prosess ville vært mer troverdig hvis den ikke var basert på fakta feil og åpnet for alternativforslag til forbedring av dagens ordning, istedenfor kutt og styrt avvikling av tilskuddene.

Debattinnlegget stod i Dagsavisen 26. oktober 2022

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.