Staten punkterer friskolenes drift

«Friskolene i 2022 må betale regningen for skolenes ekstraordinære drift i koronatider.» Bernard Daub skriver i Dagsavisen 17. februar 2022

Faksimile fra Dagsavisen 17.

NRKs nyhetssending viste nylig friskolenes situasjon etter et historisk kutt i statstilskuddet 2022 og rekordhøye strømregninger. De høye strømprisene kombinert med reduserte inntekter er en utfordring for friskolene. Kunnskapsdepartementet ønsket ikke å uttale seg på tross av at friskolenes kontaktforum informerte om saken.

I statsbudsjettet 2022 har statstilskuddet til friskolene blitt redusert med rundt 200 millioner kroner. Statstilskudd til friskolene blir beregnet ut ifra driftskostnader til den offentlige skolen i forrige regnskapsår. Det er altså regnskapstallene fra 2020, et år med redusert skoledrift, som danner grunnlag for statstilskudd i 2022. Dette blir en sjokkerende virkelighet etter et kriseår forårsaket av pandemien. Dette betyr i praksis at friskolene i 2022 må betale regningen for skolenes ekstraordinære drift i koronatider. Det er da fra eiendommelig til oppsiktsvekkende at ingen reagerer på det. Det er tydeligvis tallenes tale som ingen tar ansvar for, når ingen administrative eller politiske vurderinger kobles til.

Spørsmålet må selvfølgelig stilles til den forrige regjeringen, har ikke kunnskapsministeren sett dette? Men det er like brutalt at Støre-regjeringen ignorerte det. I tillegg så den nye regjeringen det som nødvendig å markere ny kurs ovenfor friskolene med å forverre dette regnskapet og kutte tilskuddet ytterligere med 35 millioner når de ferdigstilte statsbudsjettet.

Regjeringen vedtok nylig en ny koronapakke på drøyt 830 millioner i støtteordning, man kunne da forvente at slike skeive forhold ble rettet opp. Er det virkelig politisk akseptert at kriseåret 2020 skal gå utover friskolene og svekke deres drift i 2022 og fremover. Det er en merkelig moral. Det er med andre ord administrative og politiske føringer, ikke pandemien, som setter friskolene i knipe. De trenger nå koronastøtte på lik linje med andre bedrifter. Det har vært nok av utfordringer de siste to årene så det blir helt uvirkelig at man på toppen av dette blir satt i økonomiske utfordringer. Det bør være lett å forstå at situasjonen blir kritisk når høye stømpriser, prisveksten og lønnsoppgjøret, legges til dette minus-regnskapet.

Koronaårene har hatt sin pris, men det kan da ikke aksepteres at politiske beslutninger, bevisst eller ei, helt uventet straffer velfungerende skoler, i dette tilfellet er det bare friskolene vel å merke.

Bernard Daub
Rektor ved Oslo by steinerskole

Artikkelen stod på trykk i Dagsavisen 17. februar 2022, s.36

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.