Seks grunner til å velge Oslo by steinerskole

Valg av videregående skole kan være vanskelig. Vi ønsker å gjøre valget ditt litt enklere og har derfor samlet sammen seks grunner til at du bør velge Oslo by steinerskole. 

1. Kunst + teori + praksis = sant

Hos oss arbeider elevene både kunstnerisk, teoretisk og praktisk. Summen av dette gir den helhetlige utfordringen man trenger som menneske! 

Uansett hvilken linje du velger på Oslo by steinerskole vil du alltid ha timer både i teoretiske, kunstneriske og praktiske fag. Sammensetningen, stoffmengden og de faglige kravene varierer fra linje til linje.

2. Åpent og inkluderende miljø

Oslo by steinerskole tilbyr et spennende og lærerikt miljø, hvor vi fokuserer på elevenes individuelle utvikling. Hos oss er det plass til alle, og rom for å være seg selv. Hvert år får vi inn mange forskjellig elever med ulike bakgrunner, med ulike interesser. Fellesskapet på Oslo by steinerskole er sterkt. 

3. Personlig og faglig utvikling

På Oslo by steinerskole er vi opptatt av at hver elev får mulighet til å utvikle seg på et selvstendig grunnlag. For å få til dette fokuserer vi på å se hver enkelt elev, og legge til rett for både faglig og personlig utvikling. 

Hos oss vil alle elevene bli utfordret faglig, samtidig som vi oppfordrer dem til å tenke selv og danne seg egne perspektiver og meninger. 

4. Alle linjene gir generell studiekompetanse

På Oslo by steinerskole sikrer du deg generell studiekompetanse uansett hvilken linje du velger. Hos oss kan du altså velge å fordype deg i media, kunst eller musikk, og likevel få kompetansen du trenger til å søke høyere utdanning når du er ferdig hos oss. 

5. Lærere med bransjeerfaring

På våre kreative linjer har vi lærere med bransjeerfaring. På musikklinjen har vi profesjonelle musikere, kunstlærerne har spisskompetanse innen sine felt, og flere av lærerne på media har konkret erfaring fra bransjen. 

Lærernes relevante erfaring bidrar til en bedre forståelse og innsikt i de ulike emnene, noe som gagner alle våre elevers læring. 

6. Støtte fra Lånekassen

Alle eleven kan søke om stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning. For å søke støtte må eleven gå til www.lanekassen.no.  

For å logge inn brukes MinID, som er en felles pålogging for offentlige tjenester på nett. Det er en fordel om eleven så tidlig som mulig registrerer seg som bruker av MinID.

Linjestress logo

Usikker på hvilken linje du skal velge? 

Prøv vårt uhøytidelige spill, og se hvilken linje som kan passe best for akkurat deg.