Informasjon om søknadsprosess på musikklinjen

Søknad, ferdighetsprøve og inntak på musikklinjen

Opptak til musikklinjen gjøres på grunnlag av vitnemål fra ungdomsskolen og ferdighetsprøve.

Karaktersnitt og musikalske ferdigheter vektes likt.

Det er ikke nødvendig å sende inn video.

Søkere til musikklinjen blir innkalt til ferdighetsprøve og inntakssamtale sammen med foresatt i april. Innkallingen sendes til søkerens mailadresse.

På ferdighetsprøven skal du fremføre to stykker/låter med forskjellig uttrykk på hovedinstrumentet ditt. Hovedinstrumentet kan være sang. Maks varighet 8-10 minutter. 

Du vil også få noen kartleggingsoppgaver i gehør og musikkteori.

Gehør: Gjenta korte melodiske fraser
Teori: Notenavn, noteverdier, pauser og besifring.

Veiledningssamtalen handler om å bi bedre kjent med deg som søker og din motivasjon for å gå på musikklinjen. Du vil få nyttig informasjon om skolen og anledning til å stille spørsmål. Tilbud om plass vil bli sendt til søkerens mailadresse i midten av mai.

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.