Informasjon om skoleplass

Aksept av skoleplass

For å takke ja til tilbud om skoleplass må kontrakt signeres og faktura betales. Når dette er gjort vil søker bli tildelt en skoleplass og forberedelse til skolestart påbegynner. For skoleåret 2023/2024 er første skoledag 21. august. Kort tid før skolestart vil mer informasjon om oppmøte bli sendt til søker.

Venter du på svar fra andre skoler?

Det er dessverre ikke mulig å reservere en skoleplass på Oslo by steinerskole mens man venter på svar fra andre skoler. Du kan derfor ikke be om utsettelse på signering av kontrakt, eller unnlate å betale faktura. Det er ikke rettferdig for søkere som virkelig brenner for å gå på Oslo by steinerskole at køen blir fylt med søkere som tviler på skolevalg. Derfor blir du automatisk fjernet fra køen hvis ikke vi mottar signert kontrakt innen akseptfrist. 

Har du fått tilbudt plass på ditt andrevalg?

Det er opp til deg om du vil takke ja eller nei til skoleplass på ditt andrevalg. Ved aksept av plass, fraskriver du deg plassering på evt. venteliste til ditt førstevalg. Det er ikke mulig å takke ja til skoleplass, med intensjon om å bytte ved skolestart. Den linjen du takker ja til, er den linjen du skal gå på. Ønsker du ikke å takke ja til skoleplass på ditt andrevalg, må du avvise signering av kontrakten og gi oss beskjed om årsak. Du vil da fortsette med å stå på våre lister på ditt førstevalg. Hvis ikke vi hører fra deg, antar vi at interessen for skolen er fraværende og du vil bli fjernet fra våre inntakslister.

Kontrakt

Kontrakt med tilbud om skoleplass må signeres av foresatte innen 7 dager (akseptfrist). For å fullføre aksept av skoleplass må forskuddsbetaling av skolepenger være innbetalt til rett tid. Dersom kontrakt ikke blir signert til akseptfrist og/eller faktura ikke blir betalt, frasier søker seg sin plass og plassen vil bli tilbudt en annen søker. Det er ikke mulig å be om utsettelse av signering.

Husk å laste ned kontrakt etter signering.

Faktura

I søknadsskjema mottok skolen informasjon om foresatte. Personen oppnevnt som «Foresatt 1» blir automatisk lagt til som mottaker av faktura. Dersom kontrakt kun blir signert av «Foresatt 2», er det «Foresatt 2» som blir mottaker av faktura. Hvis faktura skal splittes mellom begge foresatte eller betales av en annen part, må skolen snarest få beskjed om det. For at skolen skal kunne godkjenne at faktura splittes mellom foresatte må begge foresatte ta kontakt med skolen for å bekrefte dette. 

Spørsmål om faktura rettes til Kathinka Grøm.

Faktura finner dere på siste side av kontrakten.

Digital signering 

Oslo by steinerskole bruker Posten Signering til å innhente signaturer på kontrakter. En digital signatur er en sterk signatur som følger loven om elektroniske tillitstjenester. Signaturen er like trygg som en vanlig håndskrevet signatur, og er juridisk bindende.

Signeringsforespørsel blir sendt via e-post og/eller SMS. For å signere må foresatte logge inn med elektronisk ID som BankID, BankID på mobil eller Buypass. Det er IKKE mulig å signere på andre måter. Skolen godtar ikke papirkontrakter.

For hjelp til signering, se spørsmål & svar på Postens hjemmeside.

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.