Informasjon om skoleplass

Aksept av skoleplass

For å takke ja til tilbud om skoleplass må kontrakt signeres og faktura betales. Når dette er gjort vil søker bli tildelt en skoleplass og forberedelse til skolestart påbegynner. For skoleåret 2021/2022 er første skoledag 16. august. Kort tid før skolestart vil mer informasjon om oppmøte bli sendt til søker.

Kontrakt

Kontrakt med tilbud om skoleplass må signeres av foresatte innen 7 dager (akseptfrist). For å fullføre aksept av skoleplass må forskuddsbetaling av skolepenger være innbetalt til rett tid. Dersom kontrakt ikke blir signert til akseptfrist og/eller faktura ikke blir betalt, frasier søker seg sin plass og plassen vil bli tilbudt en annen søker.

Husk å laste ned kontrakt etter signering.

Faktura

I søknadsskjema mottok skolen informasjon om foresatte. Personen oppnevnt som «Foresatt 1» blir automatisk lagt til som mottaker av faktura. Dersom kontrakt kun blir signert av «Foresatt 2», er det «Foresatt 2» som blir mottaker av faktura. Hvis faktura skal splittes mellom begge foresatte eller betales av en annen part, må skolen snarest få beskjed om det. For at skolen skal kunne godkjenne at faktura splittes mellom foresatte må begge foresatte ta kontakt med skolen for å bekrefte dette. 

Spørsmål om faktura rettes til Kathinka Grøm.

Faktura finner dere på siste side av kontrakten.

Digital signering 

Oslo by steinerskole bruker Posten Signering til å innhente signaturer på kontrakter. En digital signatur er en sterk signatur som følger loven om elektroniske tillitstjenester. Signaturen er like trygg som en vanlig håndskrevet signatur, og er juridisk bindende.

Signeringsforespørsel blir sendt via e-post og/eller SMS. For å signere må foresatte logge inn med elektronisk ID som BankID, BankID på mobil eller Buypass. 

For hjelp til signering, se spørsmål & svar på Postens hjemmeside.

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.