#Hvorerdunå? Pedro Sjøblom Tavares

Pedro Sjøblom Tavares

Pedro Sjøblom Tavares er tidligere elev på realfagslinjen ved Oslo by steinerskole. Det er alltid hyggelig å høre hvordan det går med våre tidligere elever så vi kontaktet Pedro og stilte ham noen spørsmål.

Hva gjør du nå?

Jeg er for tiden praktikant hos Snøhetta Arkitekter i Oslo. Etter jul skal jeg tilbake til AHO (Arkitekthøgskolen i Oslo) for å ta siste året av arkitektutdannelsen min.

Hvordan var veien dit?

Veien dit jeg er nå har vært veldig spennende og lærerik. Jeg har villet bli arkitekt siden jeg var liten og gjennom studier og arbeidserfaringer har jeg ikke funnet noen grunn til å endre mening.

Hjalp årene på Obs deg til å nå dit du er i dag?

Ja absolutt. På OBS gikk jeg realfaglinjen, med fordypning i fysikk, matematikk og kjemi. Det unike med OBS er at i tillegg til fordypning i realfag fikk jeg også lære maling, tegning, kalligrafi, bokbinding og ikke minst sløyd. Både realfagene og kunst og håndverksfagene har spilt direkte inn i mine arkitekturstudier. Da jeg startet på AHO var kunnskapen fra OBS sine verksteder viktige når jeg skulle gå i gang med å bygge modeller og illustrere mine egne prosjekter.

Hva har du hatt mest bruk for i dine videre studier?

Som tidligere nevnt har kunst og håndverksfagene vært viktige. Matte og kjemi har jeg også fått bruk for i fag som konstruksjon og materialteknologi. Fysikken, eller statikken, har jeg med meg hele tiden, det jeg tegner må jo stå oppreist og ta hensyn til tyngdekraften. På selve opptaksprøven til AHO kom også årene ved OBS godt med. Det var en to dagers skoleprøve der jeg fikk bruk for alle disse tingene. I en oppgave skulle vi bygge en maskin av ting vi fikk utdelt, som nylonstrømpe, strikk, ståltråd og silkepapir. I en annen skulle vi lage raske skisser basert på bilder som ble vist i 20 sekunder med 40 sekunders mellomrom. Det var også en oppgave der vi skulle regne på arealer og volumer. Alle oppgavene var veldig frie, mye gikk på å finne en egen tolkning. Da jeg satt der var det mye kunnskap og erfaring jeg hentet fra mine tre år på OBS, og det virket for jeg kom jo også inn.

Jeg må også få nevne at bokbindingen er noe jeg stadig har fått bruk for. Har jeg en Portfolio jeg skal bruke til en viktig søknad eller en bok som skal presentere et prosjekt snakker jeg alltid med Thomas Pfeiffer. Han har gode råd om papir og innbinding i tillegg til å disponere det mest komplette bokbinderverkstedet jeg vet om. Det å kunne binde min egen bok er noe av det mest unike jeg har tatt med meg videre fra OBS.

Hva var det som gjorde at du valgte Obs som videregående skole?

Plassering, midt i byen. Men mest av alt muligheten til å gå på en skole som hadde så mange fag tilgjengelige, en skole som lot meg følge kreative og teoretiske retninger samtidig.

Hvordan var det å være elev på Obs?

Veldig gøy og veldig lærerikt. Det at du har så mange forskjellige grupper du forholder deg til i løpet av en uke gjør at miljøet du er i blir så veldig mye større og rikere. Du har en klasse, men også en linjeklasse. I tillegg er det en annen gruppe igjen du gjør kunst med. På den måten har du mulighet til å bli kjent med alle, på tvers av linjer og trinn. Jeg ble også kjent med byen på en helt annen måte. OBS har elever fra alle sider av byen og også utenfor. Det er så mange bydeler i Oslo og deler av Akershus jeg aldri hadde dratt til hadde det ikke vært for at noen jeg kjente fra OBS bodde der.

Hva var det beste?

Jeg tror det beste må være summen av alt det jeg har sagt til nå.

Hvor går veien videre nå?

Etter jul skal jeg tilbake til AHO for å fullføre Master i Arkitektur. Etter det er jeg arkitekt, hvor vet jeg ikke ennå.

På bildene nedenfor kan du se noen av Pedros prosjekter. Det første bildet er en modell av et tenkt bymuseum ved vår frelsers gravlund. Det andre bildet er fra en studentkonkurranse Pedro gjorde sammen med medstudenter i Japan. Det siste bildet er en illustrasjon fra et transformasjonsprosjekt Pedro jobbet med det første året på masterstudiet. Det er en collage med håndtegning + foto.

1/3

Er du intressert å bli en elev?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg, ta kontakt med oss og spør oss om det du lurer på?