Tema: Påkledd modell, mønster og flater

For Vg2 kunst ble årets prosjektuke en fordypning i å tegne etter levende modell. Tema var påkledd modell, og prosjektet startet med en introduksjon til emnet via ulike kunstneres uttrykk og måter å arbeide med modell på. Elevene skulle velge seg ut en kunstner inspirasjon og deretter arbeide i A2 eller større format. Det praktiske arbeidet ble innledet av øvelser i croquis før modellen inntok en fast stilling.

1/22

Elevene arbeidet med gouache, kull, pastellkritt eller tusj. Fokus på komposisjon er viktig, og det å være bevisst hvordan elementene plasseres på formatet.

Å arbeide etter modell er en god øvelse i å arbeide med menneskekroppens proporsjoner, bevisst bruke visuelle virkemidler som farge, form, kontrast og rytme i komposisjonen, og å arbeide strukturert og målrettet med både krokier, skisser og den endelige versjonen.

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.