Alle studieretninger startet med linjedager første skoleuken

Skoleåret er nå godt i gang. Den første skoleuken startet alle våre fem studieretninger opp med linjedager. Første skoledag møter alle klassene sine. I klassen går elever fra alle våre fem linjer blandet. På linjedagene kan elevene bli kjent med linjeklassene sine og møte lærerne som underviser i linjefagene. De møter også elevene som går i Vg2 og Vg3 på samme linje (altså samme studieretning) og blir litt kjent med dem.

Media

Alle elevene fra medialinjen møtte opp i slottsparken. Der fikk de i oppgave å ta gruppebilder med selvutløser og de skulle jobbe med skrift og skrive navnet sitt i samme stil som Freia-logoen.

Alle medialinje-lærerne var der og tok dem i mot: Karoline (mediekunnskap), Hans Otto (foto), Lukas (film), Aminah (grafisk design), Natxo (kalligrafi) og Bård Ek (foto)

1/27

Kunst

Kunstklassene fordelte dagen mellom en tegneoppgave i Botanisk hage og omvisning i utstillingen «Gi meg et navn» på Munch museet, på Tøyen. https://www.munchmuseet.no/utstillinger/gi-meg-et-navn/

For å bli bedre kjent på tvers av trinnene, og for at Vg1-elevene skulle finne seg til rette ble elevene fra Vg1 og Vg2 delt inn i grupper, med omtrent fem elever, på tvers av trinnene. Gruppene holdt sammen hele dagen.

1/30

Real

Realfagslinjen hadde laget rebusløp med lavterskel poster med realfagstema. Vg1 og Vg2 var blandet, så de ble litt kjent med hverandre og Vg1-elevene ble litt bedre kjent med skolebygget. 

Postene hadde ulike tema knyttet opp mot realfagene: «Flora og Fauna», «Papirlapplek», «Vannmåling», «Papirfly», «Stikka», «Quiz» og «Ballonger». På biologi-posten «Flora og Fauna» skulle elevene for eksempel artsbestemme forskjellige fisk, pattedyr og planter. 

1/17

Musikk 

Musikklinjen startet skoleåret med Kickoff-konsert for og med hele musikklinjen med nåværende elever, og tidligere elever Aksel Undset og Herman Wildhagen, samt alle musikklærerne.

1/6

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.