Push grensene for å komme fremover!

Hannah Dubowski 3A kunst og Inanna Gabriela Solum Aksnes 3B kunst leder årets Operasjon Dagsverk på Oslo by steinerskole. De er superklare for OD-dagen som i år er torsdag 29. oktober, og krysser fingrene for stort engasjement og ivrig arbeidsinnsats fra alle medelevene på skolen. I år handler OD om å hjelpe ungdommer som har måttet flykte fra borgerkrigen i Sør-Sudan, og å gi dem bedre muligheter for å skape et godt liv i fremtiden.

Hannah og Inanna snakker ivrig og engasjert om årets prosjekt: Operasjon dagsverk handler om å hjelpe ungdommer som har flyktet fra Sør Sudan etter borgerkrigen i 2013 og til Uganda som er nabolandet. Millioner har flyktet fra SørSudan til Uganda, og over 50% av disse er ungdommer, sier Hannah.

Før de fortsetter mer eller mindre i kor:

Vi skal hjelpe til med tre ting:

  1. Traumebehandling
  2. Dialog
  3. Utdanning


Mange av ungdommene har opplevd traumatiserende hendelser som påvirker hverdagen, så det er viktig at de får hjelp til å håndtere og behandle traumene.

Vi skal også hjelpe dem med dialog. Når ulike grupperinger havner sammen blir det ofte vold og konflikter om eierskap og hvordan ulike problemer skal løses, og det er det som har skjedd i Sør-Sudan. Uganda er et kjempebra land som har tatt i mot så mange flyktninger, men de trenger hjelp.

Og den siste tingen er utdanning, for at de som er unge nå skal kunne ha et fint liv videre, og utvikle seg på den måten de trenger, og lære om rettighetene sine, arbeid og forskjellige ferdigheter, slik at de kan få en jobb, tjene penger og komme seg videre i livet. Rett og slett slik at de kan få en sjanse på lik linje med oss.

Hva betyr operasjon dagsverk for dere?

OD betyr at vi hjelper ungdommer som er akkurat like som oss bare et annet sted og dermed ikke har samme muligheter, og det er derfor vi som har disse mulighetene, nå har en sjanse til å hjelpe dem. Ungdommer er jo framtida så det er urettferdig at hvor du er født avgjør hvilke muligheter du får i livet.

Det er viktig at vi som har muligheten til å hjelpe, kan hjelpe andre med å få et like fint liv som oss, og det kan vi klare sammen, og det er det OD dreier seg om, at vi gjør noe sammen for noen andre som trenger det.


Hva er det viktigste med årets fokus?

Det er så mange barn og ungdommer som er i en så utrolig vond situasjon på grunn av borgerkrigen. Det viktigste med årets OD er de tre hovedpunktene. Det er veldig bra at de har traumebehandling som et av punktene, for med traumer klarer du ikke å fokusere i livet ditt. Du kan ikke ha et liv som bare er preget av vonde tanker, da fungerer du ikke.

…og dialog, også spesielt fordi det er noe egentlig alle trenger å lære seg, for når folk møtes som har veldig forskjellige tanker og meninger så blir det fort konflikter. Det å lære hvordan en god dialog kan være, kan være til hjelp hele livet, og ikke bare nå i forbindelse med borgerkrigen.


Hva gjør dere for å engasjere elevene på Obs?

Vi prøver å promotere OD så godt som mulig . Vi har gått rundt til alle klassene, og vi prøver å være kjempe-entusiastiske. Vi prøver å være positive og snakke om hvorfor OD er viktig og at det ikke skal ha noe å si hvor du er født for at du skal få de samme mulighetene som vi ville fått.

I tillegg til det, så har vi hengt opp masse plakater over alt på skolen for å prøve å vise hva det dreier seg om, og nå er det denne videoen da.


Hvilke mål håper dere å oppnå med årets OD?

Vi håper at barna og ungdommene får det bedre.

Jeg håper at vi klarer å formidle at alle ungdommer egentlig vil det samme, og det er å ha et godt liv, og at vi som ungdommer kan hjelpe hverandre, og at ungdommene på skolen her forstår hvor viktig det er at vi sammen kan gjøre en forskjell.

Og at de ungdommene som trenger vår hjelp, som pengene i dette prosjektet skal gå til, får hjelp til å få et bedre liv. Og at vi derfor hjelper så mange som mulig med dette prosjektet.

Vi gleder oss masse til å kunne jobbe, ikke bare for oss selv, men sammen for andre!

Hvis du vil lese mer om årets OD finner du mass informasjon her: https://www.od.no/ 

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.