Meningokokkvaksinering mandag 25. september

Mandag 25. september vil alle på Oslo by steinerskole, vg1-, vg2- og vg3-elever få tilbud om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Tilbudet er gratis. Det er frivillig å ta vaksinen. Dersom ungdommen er under 16 år og ikke helserettslig myndig, må foresatte gi beskjed til:
Helsesykepleier Kristin Tronstad
E-post: kristin.tronstad@bsh.oslo.kommune.no
Telefon: 982 65 313
dersom de IKKE ønsker at ungdommen skal få vaksine.


Meningokokkvaksinering skoleåret 2023/24

Gruppen 16-20 er særlig utsatt da de er flest bærere (i hals) og har minst naturlig immunitet 

Smitter med dråpesmitte:

 • Deling av drikke, flasker, sigaretter, kyssing/klining fører til smitte
 • Alkoholinntak og mangel på søvn setter ned immunforsvaret
 • Aktiv og passiv røyking og mye roping gir sår i slimhinner og øker sjansen for smitte
 • Trange boforhold som i kaserner eller reiser øker og risikoen for smitte  

Meningokokker er en bakterie som deles opp i 13 undergrupper

 • 6 av undergruppene kan gi alvorlig sykdom A, B, C, W, X og Y

2 vaksiner

 • A, C, W, Y – vaksinen (Menveo og Nimenrix)
 • B – vaksinen (Bexero) 

B er lite utbredt i Norge i dag – Derfor er det A, C, W, Y -vaksinen som er anbefalt

B er svært aktuell for utvekslingsstudenter til Australia, New Zealand, Canada, Brasil, Storbritannia, Spania, Frankrike, Nederland, Belgia og Litauen og ved større gruppereiser som russeturer til Middelhavet

 • Vaksinen kan kjøpes ved reiseklinikker o.a.

Meningokokkvaksinering fremskyndes til 1. klasse

Frem til nå har elever i 3. vgs fått gratis vaksine mot serogruppene A, C, W og Y dekket av kommunen

 • Helsebyråden har nå bestemt at tidspunktet flyttes til 1. klasse

VG2+VG3-elever: Vaksineres i år ekstraordinært 

 • Oppstart med 3. klasse i september med bistand fra Nydalen vaksinesenter
 • Elevene kommer til Nydalen og blir vaksinert der
 • Elevene vaksineres på skolen med hjelp av personale fra Nydalen

VG1-elever: Vaksineres av skolehelsetjenesten

 • Ønskelig for å kunne opprette journal på alle elever
 • Gir bedre oversikt over elevene for skolehelsetjenesten

Fra skoleåret 2024/25: Alle får tilbud om vaksine i VG1 av skolehelsetjenesten

Gir beskyttelse alle tre år på videregående + ungdomsårene med mye reiseaktivitet

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.