La steinerskolen leve!

Barn, unge, foreldre, lærere, besteforeldre, tidligere elever og nåværende elever, politikere, journalister og andre engasjerte gikk i tog bak korpset fra RSiO. Det var helt fantastisk så mange som hadde møtt frem for å demonstrere mot kuttene i Steinerskolen og andre friskoler foran Stortinget onsdag 8. november.

Det var mange som hadde møtt frem for å demonstrere mot kuttene i Steinerskolen og andre friskoler foran Stortinget onsdag 8. november. Barn, unge, foreldre, lærere, besteforeldre, tidligere elever og nåværende elever, politikere, journalister og andre engasjerte gikk i tog bak korpset fra RSiO, Gjallarhorn, fra Nationalteateret opp til stortinget. Der var det rigget opp lydanlegg så alle kunne høre budskapet vårt: LA STEINERSKOLEN LEVE!  

Victoria Bomann-Larsen var moderator for de mange appellene: Mette Kalager, styreleder på Oslo by steinerskole og professor i medisin var først ut. Deretter talte Alya Rege Matthews og Ulla Sverdrup-Thygeson fra 6. klasse på RSiO, Læreke Di Trani Vargel fra 8 kl. på RSiO. Margret Hagerup fra Høyre, Hanna Ullmann Dahl tidligere elev ved Oslo by steinerskole, Grethe Wold fra SV, Tobias Kalvik fra 8 kl., Anthony Nguyen Tran fra 9 kl. og Rio Helt fra 10. kl på Steinerskolen på Romerike, Felleskoret fra Oslo by steinerskole sang, og ikke minst, tidligere steiner-elev, steinerforelder og musiker Lars Lillo-Stenberg sang.

En steinerskole gir mangfold!

En steinerskole er ikke en trussel mot fellesskolen!

Selv om regjeringen nå i kveld kom med nyheten om at de vil lytte til friskolene og gå i dialog, så er det i utgangspunktet store kutt regjeringen har foreslått. Kutt som gjør at hvis forslagene blir realisert betyr det at mange skoler ikke kan drive. Regjeringen foreslo å kutte støtten til privatskoler som er kombinerte barne- og ungdomsskoler med 51,5 millioner i 2024. Innen utgangen av 2028 skal støtten til private skoler med rett til statstilskudd kuttes med 550 millioner pr år. For Oslo by steinerskole har også tilskuddet til musikklinjen blitt fjernet. Det paradoksale med systemet er også at når staten kutter i støtten, blir det også mindre penger fra foreldrebetalinger. Det blir spennende å se hva som nå kommer ut av høringene og dialogen som ble lovet under kveldens demonstrasjon. 

Friskolene har sammen formulert hvor alvorlig situasjonen er for dem:

– Vi er steinerskoler, montessoriskoler, kristne friskoler, internasjonale skoler m.fl. – og sikrer mangfold og foreldres rett til å velge utdanning

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.