Ingrid Alyce Amundsen er skolekomite-leder for Operasjon Dagsverk 2021

Elevene på Oslo by steinerskole er klare for OD-dagen torsdag 4. november. Årets tema er «Du er innafor». Sammen med de fleste andre skoler i Norge forbereder elevene seg på å gjøre en solidarisk og formidabel arbeidsinnsats. I år støtter OD-prosjektet ungdom i Sør-Afrika. I samarbeid med KFUK-KFUM Global skal prosjektet bidra til å skape trygge møteplasser, hjelpe ungdom som sliter med skolen og gi opplæring i politisk påvirkning.

Operasjon Dagsverk er et elev-styrt prosjekt, og i år er det Ingrid Alyce Amundsen fra Vg3 Studiespesialisering med Humanistiske fag som er skolekomiteleder for OD. Ingrid gjør, sammen med de andre i OD-komiteen, en kjempeinnsats for å organisere og gjennomføre dette viktige prosjektet på en god måte.

Operasjon Dagsverk er delt inn i to deler: Internasjonal uke og OD-dagen. Begge deler er minst like viktige. Under internasjonal uke får elevene et innblikk i hva som ligger bak årets OD-tema «Du er innafor», hvordan det er å være ung i Sør-Afrika og hvordan OD i samarbeid med KFUK-KFUM Global skal hjelpe ungdommer som trenger det i Sør-Afrika. 

Hva betyr OD-dagen for deg?

OD-dagen har for meg har alltid vært en slags pause fra min egen utdanning for å jobbe og tjene penger for å hjelpe noen andre som ikke har samme muligheten til samme type utdanning som jeg har. Jeg tror det er veldig viktig at man av og til stopper opp, tar en liten pause, og tenker over at det ikke er alle som har det like bra som vi har det. 

Hva er det viktigste med årets OD-tema?

I år går jo pengene til ungdom i Sør-Afrika. Årets prosjekt har hovedfokus på ungdom som har falt litt utenfor, enten fordi de har det vanskelig hjemme eller at de ikke har noe hjem, eller at de har kommet inn i kriminelle miljøer. Det aller viktigste med dette prosjektet er at man hjelper ungdommer som har falt utenfor slik at de får en mulighet til å møte andre ungdommer, at de får lære om hvilke rettigheter de har, og at de får den utdanningen de trenger for å kunne kjempe for egne rettigheter. Det er et veldig urettferdig samfunn i Sør-Afrika og det er vanskelig for ungdommer der å kjempe for rettighetene sine hvis de ikke kan nok om dem. Mange av de ungdommene i Sør-Afrika har vært gjennom mye forferdelige ting, så jeg mener at det er veldig viktig at de får et sted hvor de kan komme og snakke med folk, snakke om det de har opplevd og hvor de kan få behandling for traumer.

Hva gjør dere for å engasjere elevene på Oslo by steinerskole?

Vel, vi har hengt opp plakater, og så har vi gått rundt i klasserommene og informert om hva som skjer og når det skjer, vi har snakket med elevene og så har alle trinn hatt internasjonal dag. Internasjonal dag føler jeg blir en slags engasjements-kampanje. På internasjonal dag får elevene foredrag om hva prosjektet handler om, og vi arrangerer forskjellige leker og andre lignende aktiviteter. Internasjonal dag handler ikke bare om å lære om prosjektet, men det handler like mye om å komme nærmere hverandre. Internasjonal uke og OD handler jo også om dine medelever, og å kunne snakke om store temaer i verden. 

Hvilke mål håper du at dere oppnår med årets OD?

Jeg håper vi samler inn så mye penger som vi skal, og så håper jeg at så mange som mulig velger å jobbe på dagen, at vi har fått informert dem riktig og at de vet hva de samler inn penger til. Og så håper jeg at elevene etter at de har jobbet, og vært med på internasjonal uke, har lært noe om andre ungdommer som er like gamle som dem, men som har en veldig annerledes hverdag

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.