Utvikling av kreative evner gjør elevene bedre i alle fag

Vi legger til rette for hver elevs utvikling. Hos oss jobber vi for at elevene skal få utviklet sine personlige egenskaper og kreative evner, samtidig som vi er opptatt av de faglige resultatene deres. Vi vet at et godt og inkluderende miljø ikke står i veien for læring – snarere tvert om.

Oslo by steinerskole kombinerer det beste av pedagogisk forskning og moderne teknologi. Mange av våre elever har utmerket seg i konkurranse med andre skoler. De siste ti årene har vi hatt elever på pallen i konkurransen «Unge Forskere». Man trenger altså ikke ha det kjedelig på skolen for å bli flink!

Vi fokuserer på nyskapning, høy måloppnåelse og et godt miljø

På Oslo by steinerskole møter elevene en hverdag som er kreativ, målrettet, utfordrende og pedagogisk.

Alt av utstyr og ressurser er av høy standard. Vi har kompetente lærere i alle fag. I løpet av årene hos oss ønsker vi at elevene utvikler selvstendighet og evnen til å tenke selv.

Her kan dere søke skoleplass:

Vi oppfordrer alle foresatte til å involvere seg i barnas valg av skole. Hvis dere tror Oslo by steinerskole vil passe, søk her:

 

Hvorfor velge Oslo by steinerskole?

Hver enkelt elev får mulighet til å utvikle seg på et selvstendig grunnlag.

Vi ser elevene og legger til rette for både faglig og personlig utvikling

Vi gir alle elevene faglige utfordringer, og oppfordrer dem til å tenke selv

Vi har lærere med høy kompetanse og lang erfaring

I praktiske fag som f.eks. kunst, musikk, film eller foto, har alle lærerne relevant bransjeerfaring.

Vi forkuserer på dybdelæring og høy måloppnåelse

Kreativitet er en etterspurt ferdighet i arbeidslivet, særlig blant ledere

 

Les mer om linjene ved Oslo by steinerskole:

Studiespes. Real | Studiespes. | Media | Kunst | Musikk

Ofte stilte spørsmål fra foresatte:

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.