Tiltak på skolen i forbindelse med Covid-19 rødt nivå

Skolen holder stengt med hjemmeskole f.o.m. onsdag 17. mars t.o.m. 18. april. Blå gruppe starter 19. april. Orange gruppe starter 20. april. Vi har et ansvar ovenfor elevene, våre ansatte og samfunnet for å begrense faren for smitte. Oslo by steinerskole vil til enhver tid følge helsemyndighetenes retningslinjer og krav for skolene i Norge. Etter regjeringens siste pressekonferanse er føringene følgende for videregående skoler.

Skolen holder stengt med hjemmeskole f.o.m. onsdag 17. mars t.o.m. 18. april.
Blå gruppe starter 19. april og orange gruppe starter 20. april (hjemmeskole 19. april).


Det betyr at vi fortsatthelsemyndighetenes retningslinjer og krav for skolene i Oslo/Norge.

Skolen fortsetter følge disse retningslinjene fra Utdanningsdirektoratets definisjon av rødt nivå:  

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  – Hele klasser regnes som en kohort*
  – Ansatte kan veksle mellom kohorter*/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
  – Unngå trengsel og store samlinger
  – Holde avstand i pauser/friminutt
 • Hold minst 1 meters avstand til kolleger/elever i alle situasjoner. Vær særlig oppmerksom på fellesområder og kontorareal der man oppholder seg i lengre perioder.
 • Alle møter mellom kolleger og andre voksne bør holdes digitalt. Dette gjelder også møter med få personer. Dersom man må møtes fysisk, må det være mulig å holde minst 1 meters avstand, helst 2, og holde møtet så kort som mulig.
 • Hjemmekontor bør gjennomføres for alle ansatte utenfor undervisningssituasjoner.
 • Bruk av munnbind.
  FHI anbefaler ansatte å bruke munnbind i situasjoner der de ikke kan holde avstand til andre voksne på arbeidsplassen.
  Elevene og ansatte kan bruke munnbind i fellesarealene utenfor klasserom, men det anbefales ikke å bruke i klasserom. Frivillig bruk av munnbind for videregående elever på skolen kan bidra til å redusere smitte. Det er aktuelt å bruke munnbind hvis det foreligger en generell anbefaling om bruk fra kommunen                     
 • Les mer om ekstra smitteverntiltak for ansatte i skoler og barnehager ved mistanke om den engelske virusvariantenpå  

Vi må innstendig be alle å respektere disse tiltakene. Spesielt viktig er avstandsregelen, fysisk kontakt og klemming må unngås.

Vi fortsetter derfor med god håndhygiene og håndvask før man går inn på skolen. Antibac–stasjon vil stå ved alle innganger. Antibac og såpe vil stå ved alle toaletter og i alle undervisningsrom.

Skolen har trange ganger og trapper, her gjelder egne regler som alle ved skolen har blitt informert om. Følg også oppmerkningen og skiltingen tilhørende de ulike trappeløpene. 

Ved eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med skolens rektor Bernard Daub. Åpen kommunikasjon og godt samarbeid er nødvendig for å skape en god hverdag for våre kjære elever i disse utfordrende tider.


Se oppdaterte smittevernveiledere: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ 

Se Folkehelseinstituttets informasjon om hvordan forholde seg hvis man blir syk og hvem som skal testes: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1 

Det er viktig at alle, både elever og foresatte leser veilederen på Udirs hjemmeside grundig og forholder seg 100 % til dette. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ 

 

Oppdatert 10.03.2021

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.