Informasjon om tiltak på skolen i forbindelse med Covid-19 Mai 2021

Skolen er for tiden tilbake på gult nivå, og fra 27. mai er det mulighet for at vi kan gå over til grønt nivå dersom alt går bra.

En lettelse for oss alle, men også bekymringer hos enkelte. Vi minner derfor om nødvendighet av å fortsette med en del smittevernstiltaker som vi kjenner fra tidligere:
– Klassekart i alle timer. Klassekartet skal ivaretar linjeklassekohorter i fellesklassetimer og fellesklassekohorter i linjeklassetimer.
– Alle bord rengjøresetter hver time.
– Avstandsreglene gjelder fortsatt i fellesarealene
– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
– Unngå trengsel og store samlinger
– Hold avstand i pauser/friminutt
– Bruk av munnbind. FHI anbefaler ansatte å bruke munnbind i situasjoner der de ikke kan holde avstand til andre voksne på arbeidsplassen. Elevene og ansatte kan bruke munnbind i fellesarealene utenfor klasserom, men det anbefales ikke å bruke i klasserom. Frivillig bruk av munnbind for videregående elever på skolen kan bidra til å redusere smitte. Det er aktuelt å bruke munnbind hvis det foreligger en generell anbefaling om bruk fra kommunen   

Udir har nå åpnet for grønt nivå i trafikklysmodellen.

Fra 27. mai kan lokale smittevernmyndigheter vurdere om skoler i områder med lite smitte kan gå til grønt nivå i trafikklysmodellen. Fra samme tidspunkt oppheves et nasjonalt bestemt gult tiltaksnivå, og kommunene må selv vurdere smittestatus og hvilket tiltaksnivå som er riktig.

Skoler må ha planer for å skifte til gult og rødt nivå på kort varsel.

Skolestart høsten 2021
Skoler skal planlegge for grønt nivå fra skolestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet. Mer informasjon om tiltaksnivå og planlegging av skolestart kommer ved slutten av skoleåret.

Det er viktig at alle, både elever og foresatte leser veilederen på Udirs hjemmeside grundig og forholder seg 100 % til dette.

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.