Feltdag i naturfag ble årets fineste skoledag !

For å forvalte naturen på en bærekraftig måte er det viktig å innhente observasjoner og data fra ulike naturtyperved hjelp av gode og gjenprøvbare metoder. Under feltarbeid samler vi data om levende- og ikke-levende faktorer i fraulike miljøer. Denne informasjonen kan vi bruke på mange måter; til arealplanlegging, til å lage skjøtselsplaner eller til å forstå og dokumentere endringer i habitater forårsaket av f.eks. klimaendringer eller påvirkning av forurensing. Biologisk mangfold forutsetter områder som er sammenhengende. Da kan planter og dyr holde kontakt med hverandre og formere seg. Selv på det lille området vi skal utforske på feltdagen finnes det et rikt og variert artsmangfold. Men hvor stor trussel utgjør menneskers utbygging og annen påvirkning? Arter forsvinner ikke alltid med en gang selv om man ødelegger store deler av leveområdet. Etter litt tid kan det allikevel skje. Når det er få individer igjen av en art skal det bare en tilfeldighet til for at den dør ut. Det er farlig å være få!

Elever på feltdag i naturfag ved et vann i marka

En dag vi alle gleder oss til hvert år er når hele skolen drar på feltdag sammen. Særlig i år hvor store deler av året har vært preget av hjemmeskole, var dette etterlengtet. Da gjør det jo heller ikke noe at solen skinte og temperaturen krøp langt oppover 20-tallet! I tillegg til å finne poster, forske, undersøke og kartlegge ble det bading, barbeint vandring på stiene og mye hygge i vår fantastiske natur. Vi er heldige som har marka så lett tilgjengelig!

1/38

Elever som tar prøver fra vannet med håv
Person som kommer ut av en hule
Elever som tar vannprøve
Elever på tur i skogen

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.