En dødsdom fra AUF? Rektor Daub svarer AUF i Dagsavisen

En dødsdom fra AUF?

AUFs ferske vedtak på landsmøtet om å fjerne all støtte til de private skolene bør ryste enhver samfunnsborger, uavhengig av politisk livssyn eller idealistisk ståsted. 

Vi har over lengre tid hørt kunnskapsministerens budskap om å begrense tilskuddene til de private skolene, men denne debatten når sitt absolutte klimaks med dette vedtaket. Det må betraktes som privatskolenes endelikt.

Er den unge Ap-generasjonen klar over at en grunnleggende rett i et demokrati er at foreldrene fritt kan velge den pedagogikk de betrakter som riktig for sine barn, og at en ungdom kan velge den videregående skole som inspirerer ham eller henne?

Den voksende interessen for de private skolene viser med all tydelighet at visjonen om en felles skole for alle er en ideologi som må betraktes som ren utopi.

AUF ser også bort fra at et pedagogisk mangfold er en berikelse for utviklingen av en moderne pedagogisk praksis, for samfunnet og for kulturlivet. Det er blitt påpekt gjennom mange år at både Montessori- og steinerskolepedagogikk har vært en inspirasjon for den offentlige skole. 

Venstresiden har stort sett vist forståelse for dette og ønsket skoler med en alternativ pedagogisk retning velkommen. Det er med andre ord kunnskapsløst av AUF å putte skoler med alternativ pedagogikk i samme bås som kommersielle skoler.

Så lurer jeg på hvor stemmene fra AUF-ere som har gått på steinerskolen eller andre private skoler er? De vet veldig godt at fellesskolen ikke tilfredsstiller alles behov og at steinerskolene, Montessori- og kristenskolene er ideelle skoler som ikke skal puttes i samme bås som de kommersielle skolene. 

Er det nødvendig å minne om at et A4-menneske diktert og programmert av partiprogrammer eller staten hører til totalitære regimer – ikke i et fritt og inkluderende samfunn som Norge?

Særlig ikke etter den siste skolereformen som har demokrati og medborgerskap som kjerneelementer. 

Rektor Bernard G. A. Daub
Klassekampen 29. nov 2022

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.