Det store valget nærmer seg! Vi varmer opp med paneldebatt og valgtorg

Torsdag 26. august ble det arrangert paneldebatt og valgtorg for alle skolens elever. Debatten foregikk i Ankerhallen, hvor deler av skolens elever var til stede. Ettersom vi fortsatt har mye Covid-smitte i samfunnet og trinn 4 i den nasjonale gjenåpningsplanen ikke er iverksatt, ble skolens elever fordelt på tre lokasjoner, og valgtorget ble streamet for de elevene som måtte samles andre steder.

Demokrati og medborgerskap er satt som overordnet, tverrfaglig tema for denne delen av skoleåret. Debatten, valgttorget og skolevalget representerer demokrati i praksis og er årets beste anledning for elevene til å utøve sitt (med)borgerskap.         

Tirsdag 7/9 blir det arrangert skolevalg

1/13

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.