Besøk fra Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget

Medlemmer fra Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget besøkte i dag Oslo by steinerskole: Abid Raja fra Venstre, Margret Hagerup fra Høyre og Dag-Inge Ulstein fra KrF

Politikerne møtte rektor Bernard Daub for en samtale rundt kuttene som berører alle steinerskolene. Det særskilte musikktilskuddet som musikklinjene på Oslo by steinerskole, Kongshaug videregående skole og Oasen VGS Vennesla mistet på fjorårets statsbudsjett var også tema. På tross av at de tre videregående skolene har jobbet intensivt med å reversere vedtaket har det ikke lykkes dem å få tilskuddet tilbake. Alle de tre skolene er avhengige av tilskuddet for å kunne opprettholde dagens musikklinjetilbud. 

NRK skulle også vært tilstede, men kjørte til feil skole. Det gjorde også representanten fra FrP Himanshu Gulati.

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.