Informasjon om rødt nivå

Før jul besluttet myndighetene at fra 15. desember 2021 skulle videgående skoler skal være på rødt nivå, foreløpig til 14 januar 2022. Det vil si at vi igjen deler skolen inn i 2 grupper, oransje og blå, som vekselvis har undervisning på skolen og hjemme.

Kjære elever og foresatte!

Først vil jeg ønske alle et godt nytt år!

Et nytt år i håpets tegn. Etter snart tre år med korona vokser håpet om en snarlig vei tilbake til en normal tilværelse med et annet fokus enn smittetall, smittevernstiltak, sosiale og kulturelle begrensninger og rød skole.

Skolen på rødt nivå:
Myndighetene besluttet før jul at videgående skoler skal være på rødt nivå, foreløpig til 14 januar.

For alle involverte på skolen var dette en tung beskjed å få. Det er altfor mange som sliter med hjemmeundervisning og som er bekymret for sin opplæring og resultater. For våre avgangselever er dette ekstra tungt. To og et halvt av tre år i krisetilstand i løpet av videregående opplæring er ugreit. Det er også riktig å nevne den ekstra belastningen som denne organiseringen påfører lærerne.

Formålet med rødt nivå er å holde skolene åpne, men å redusere sosiale kontakter og interaksjoner mellom elevene på skolen. Oppdeling av klassene i blå og oransje grupper med alternerende undervisning på skolen og hjemme ivaretar dette prinsippet. Vi er smertelig klar over at gruppeinndelingen kan påføre enkelte ulike sosiale utfordringer. Derfor ba vi dere om å sende oss eventuelle ønske om bytte før jul. Vi har begynt å se på dem og vurderer hva som kan og må forandres. Utover de aller nødvendigste justeringene ser vi det som fornuftig å vente til vi få klarhet i myndighetenes videre føringer i forhold til fortsettelse eller avvikling av skolen på rødt nivå. Vi håper på en tidlig pressekonferanse neste uke.

 

Testing av elevene:
I likhet med mange skoler har vi hver dag siden mandag delt ut hurtigtester til alle elevene ved skolestart om morgenen. Vi vil få flere tester i løpet av uken og avvebter myndighetenes videre føringer. Dette vil også gjelde testing av de ansatte.

Fravær:
Minner om at fraværsføringen fortsetter som før. Sykdom må egenmeldes. For elever under 18 år må foresatte bekrefte fraværet. I motsatt tilfelle er fraværet tellende og dispensasjon fra 10 % regelen bortfaller.

Rett til opplæring hjemme:
Ut i fra enkelte henvendelser om hjemmeundervisning vil jeg gjerne understreke reglene som gjelder for opplæring hjemme. Jeg må understreke at en slik ordning gjelder kun elever som er i risikogrupper. 

Retningslinjene fra Udir er som følgende: «Elever i risikogrupper eller elever som har nær familie i risikogrupper, har rett til å få tilbud om opplæring hjemme. Med nær familie siktes det til dem som eleven bor sammen med, og som det ikke er forsvarlig at eleven isoleres fra. FHI og barnelegeforeningen har gjort en vurdering av hvem som bør få opplæring hjemme/hvem som er i risikogrupper. I disse tilfellene har skoleeier plikt til å gi opplæring til elevene hjemme med en gang, uavhengig av hvor lenge elevene må være borte fra skolen.»

Ved eventuelle spørsmål rundt dette punktet ta gjerne kontakt med meg.

Karantenereglene:
Karantenereglene er nå identisk for delta og omikron, og er grundig forklart på nettsiden til FHI.

Hverdagen på skolen:
Hverdagen på skolen er fortsatt preget at stort fravær blant både elever og lærere. På tross av at det per i dag ikke har blitt meldt om smitte her på skolen, frykter vi som alle andre at det vil bli et økende problem de kommende ukene. Det er fortsatt utfordrende å finne vikarer ved lærernes fravær. Vi gjør vårt beste for å ivareta undervisningen i alle fag, men konsekvensen er allikevel en del huller i timeplanen. Utenforstående vikarer er også ekstra utfordrende for elever som har hjemmeundervisning.

Halvårsrapporter:
Halvårsrapporter med karakter vil bli publisert fredag 14. januar. Jeg vil gjøre oppmerksom på at disse halvårskarakterene er underveisvurderinger og ikke standpunktkarakterer. Ta gjerne kontakt med den respektive faglærer ved eventuelle uklarheter rundt disse karakterene.

Ved eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med meg.

 

Med vennlig hilsen

Bernard Daub

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.