Oslo by steinerskole

Postadresse:
PB 6679, St. Olavs plass
0129 Oslo

Besøksadresse:
St. Olavs gate 4
0165 Oslo

Telefon:
22 86 84 60

Faks:
22 20 28 23

E-post:
info@oslo-bysteinerskole.no

Administrasjonen

Bernard
Bernard Daub
Daglig leder
22 86 84 61
bernard.daub@oslo-bysteinerskole.no
Kathinka
Kathinka Aagesen Grøm
Administrativ leder
22 86 84 65
kathinka.grom@oslo-bysteinerskole.no
Ingeborg
Ingeborg U. Lægreid
Personalleder
22 86 84 69
ingeborg.laegreid@oslo-bysteinerskole.no

Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten / ressursteamet ved Oslo by steinerskole
e-post: ressursteamet@oslo-bysteinerskole.no

Eva
Eva Østrem
Studieveileder/karriereveileder
22 86 84 66
eva.ostrem@oslo-bysteinerskole.no
Anneli
Anneli Høegh
Spesialpedagog
22 86 84 67
Anneli.Hoegh@oslo-bysteinerskole.no
Elsa
Elsa Muribø
Sosiallærer
97 16 16 69
elsa.muribo@oslo-bysteinerskole.no

Helsetjeneste

Helsesøster er til stede onsdag og fedag 0900-1500
Telefonen er betjent onsdag og fredag mellom 0900-1500
e-post: helsesoster@oslo-bysteinerskole.no

Eva Holm
Helsesøster
90 24 86 75
helsesoster@oslo-bysteinerskole.no